Interview: Erna van der Ven, kwartiermaker Land van Cuijk

dinsdag 06 mei 2014

Interview: Erna van der Ven, kwartiermaker Land van Cuijk

Hoe heb je de eerste vier maanden in de functie van kwartiermaker ervaren?

Het was een hectische periode waarin we veel tot stand hebben gebracht. Immers, traditioneel begint het toeristisch seizoen met Pasen en we wilden op dat moment al een aantal zaken gerealiseerd hebben. We hebben toeristische ontmoetingspunten ingericht, groeters geworven en opgeleid, commerciële deelnemerspakketten voor het bedrijfsleven gemaakt en werken actief aan onze PR binnen het gebied bv met een wekelijkse column in één van de regionale weekbladen.  We werken als een - kleine- netwerkorganisatie met specialisten. Zij kennen het gebied en de ondernemers en dat werkt natuurlijk prima.

Wat is je hierbij opgevallen?
Ik woon vlakbij het Land van Cuijk maar toch ben ik al veel voor mij onbekende “pareltjes” tegengekomen. Er is veel enthousiasme en vertrouwen over onze aanpak. De keuze om van “binnen naar buiten” te werken blijkt aan te slaan. Ondernemers en overheid zijn ervan overtuigd dat recreatie en toerisme een economische groeipijler kan zijn. Uitdaging is om de vele lokale initiatieven goed op elkaar af te stemmen. Er zijn in dit relatief kleine gebied ontzettend veel toeristische sites om maar eens wat te noemen. We moeten zorgen dat activiteiten elkaar versterken en aansluiten bij de inhoudelijke ontmoetingslijnen zoals die geformuleerd zijn. Kannibalisme zoals ik het gemakshalve maar noem is een gevaar dat op de loer ligt. Een ondernemer die steeds door verschillende lokale partijen benaderd wordt ziet op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. Daarom zijn we recentelijk gestart met een structureel marketingoverleg waarin bedrijfsleven, overheid en vertegenwoordigers van de lokale platforms vertegenwoordigd zijn.

Hoe gaat het met de nieuwe Ontmoetingspunten?
Sinds Pasen zijn er een kleine 30 toeristische ontmoetingspunten in het Land van Cuijk. Zij zijn ingericht en de medewerkers hebben een cursusdag op de Gastvrijheidsacademy gevolgd. Via het RBT Land van Cuijk, dat licentiehouder is, kunnen toeristische ontmoetingspunten die dat willen ook VVV i punt zijn. Voorwaarde daarvoor is wel dat het Ontmoetingspunt dan voldoet aan de voorwaarden die VVV Nederland aan een dergelijk punt stelt.

Hoe zijn de ervaringen met het Groetersnetwerk?
We zijn hard bezig om het Groetersnetwerk op te bouwen. Er zijn op de Toeristische Ontmoetingspunten Groeters actief maar we willen natuurlijk ook graag veel Groeters die hun specialisme aan gasten willen aanbieden. Denk daarbij aan mensen die veel weten over de geschiedenis van het Land van Cuijk of van de natuur. Sinds kort staan de eerste aanbiedingen op onze site www.heerlijkeontmoetingen.nl

Welke kansen zie je voor het Land van Cuijk?
Als de regio vasthoudt aan de uitgezette koers zie ik op korte termijn kansen in wat ik noem de binnenmarkt dus in straal  van ongeveer 50 kilometer rond het Land van Cuijk. Maar ook met goede proposities, en die hebben we in huis, ook in de rest van Nederland en het nabij gelegen buitenland zoals de regio Noord Rijn Westfalen of België. We hebben een uitstekend aanbod voor de nog steeds groeiende groep 50+-ers maar ook voor gezinnen met kleine kinderen. Voor watergebonden recreatie zie ik eveneens nog groeikansen.

Welke wensen heb je voor het Land van Cuijk in de komende periode?
Dat we de spirit die er nu inzit vast kunnen houden en het gebied, in samenwerking met zoveel mogelijk partijen in de regio,  gaan branden. Zowel voor eigen inwoners als bezoekers van buiten. We streven ernaar om onze huidige site Heerlijke Ontmoetingen ergens in de zomer te vervangen door een site met een echte authentieke look and feel van het Land van Cuijk.

Foto:  De Maas Driehoek - Jacques Verschuren

 

Nieuwsbrief


Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

WaalWeelde

lees verder >

Voor de provincie Gelderland voerde TNR Advies een verkennend onderzoek uit naar de stand van zaken van duurzaam toerisme.

Voor meer informatie over de (beleids)ontwikkeling op het gebied van duurzaam toerisme.