Interview Johan Kaspers ‘De gast blijven verleiden tot bestedingen’

dinsdag 18 september 2012

Interview Johan Kaspers ‘De gast blijven verleiden tot bestedingen’

 

Johan Kaspers is consulent voor de Stichting NORT Gelderland en heeft zijn eigen bureau Brederode Advies. We spraken met hem over de training die hij voor TNR Advies geeft en het naderende einde van NORT.

- Wat vindt je nu de grootste uitdagingen voor de sector recreatie en toerisme?
Enerzijds innovatie. Dat is weliswaar alweer een belegen woord maar het draait erom dat we met frisse ideeën de gast blijven verleiden tot bestedingen. En gebruik daarvoor moderne instrumenten als Imagineering, de consument is tenslotte veranderd.

Anderzijds de samenwerking met overheden. Je moet gezamenlijk tot een visie komen, dan kan de vrijetijdssector pas echt een positieve bijdrage leveren aan werkgelegenheid, leefbaarheid en ruimte. De Kansenkaart voor Rivierenland is daar een mooi bijvoorbeeld van.

-       Wat ga je in de training Toerisme na 2012 aan de orde stellen?
We gaan het toeristisch product van verschillende kanten bekijken. Het is belangrijk dat overheden en ondernemers met de tijd meegaan. Duurzaamheid is daarbij bijvoorbeeld een heel belangrijk onderdeel. Dit heeft invloed op alle delen van de toeristische keten. Pas wanneer alle deelnemers aan deze keten daarop inspelen, worden successen bereikt.

- Johan, wanneer stopt NORT nu precies?
NORT Gelderland staakt haar activiteiten per 1 november. De stichting is dan bijna 8 jaar in de lucht geweest. Zelf was ik 6 jaar voor NORT actief in Rivierenland, de Achterhoek en de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

- Dus het Eindcongres op 5 oktober is ook echt het afscheid van NORT?
Ja, dat klopt. We willen graag als slot met al onze relaties een nuttige en boeiende dag beleven. In het programma laten we inspirerende sprekers aan het woord over de toekomst van de sector. En uiteraard maken we ook even de balans op van de inzet van NORT.

- Hoe kijk je zelf terug op je periode bij NORT?
Als je nuchter kijkt naar de cijfers heeft NORT het altijd veel beter gedaan dan de gestelde  doelen. Dat is op zich mooi, maar nog belangrijker is de impact die je hebt gehad. We hebben vele honderden malen ondernemers kunnen helpen. En we hebben mooie projecten gerealiseerd zoals de Kansenkaart R&T in Rivierenland, de Blauwe Vlag en Green Key ondersteuning en het project voor starters ‘Mijn idee, een goed idee?!’. Dat geeft veel voldoening, je hebt wat voor de sector en voor individuele ondernemers kunnen betekenen.

- Wat ga je nu zelf doen na NORT?
Wie weet, als iemand een aantrekkelijk aanbod doet ben ik misschien geneigd tot een functie ergens, zeg nooit nooit… Maar voorlopig ga ik in ieder geval meer doen met mijn eigen bureau, Brederode Advies. Tot nu toe was ik daarmee vanwege NORT alleen buiten de provincie actief. Ik wil nu kijken hoe ik de vrijetijdssector buiten én binnen Gelderland verder kan helpen.

- Hoe kan men met jou in contact komen en blijven?
Uiteraard via mijn bureau en via LinkedIn, Facebook en Twitter. Ik neem trouwens ook mijn 06-nummer mee vanuit NORT. Succes iedereen en graag tot gauw!


ir. Johan Kaspers
Brederode Advies
Tel. 06-13517163
Mail. kaspers@brederodeadvies.nl

Nieuwsbrief


Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

WaalWeelde

lees verder >

Voor de provincie Gelderland voerde TNR Advies een verkennend onderzoek uit naar de stand van zaken van duurzaam toerisme.

Voor meer informatie over de (beleids)ontwikkeling op het gebied van duurzaam toerisme.