Bedrijfsfilosofie

TNR Advies staat voor Toerisme en Recreatie Advies. Een bewuste keuze voor gespecialiseerde advisering over toerisme en recreatie.

Bij advisering gaat TNR Advies steeds uit van de eigenheid en het unieke van de regio of het gebied. Daarbij zijn bevlogenheid en samenwerking twee sleutelwoorden, die ook in het logo van het bedrijf tot uiting komen. Het logo symboliseert steeds de twee kanten van de zaak die samenkomen en samenwerken: visie en realisme; beleid en praktijk; overheid en ondernemer.

Een proces dat door TNR Advies wordt vormgegeven streeft naar het leggen van verbindingen. Dit zijn meervoudige verbindigen: ten eerste met de essentie van het gebied, ten tweede tussen de deelnemers aan het proces en ten derde een verbinding met een groter, algemeen belang of doel. Voor meer informatie zie Toerisme 3.0.