Margaret Ann McDonald

Na 10 jaar studie promoveerde zij aan de Sorbonne in Parijs in de kunstgeschiedenis. In de daarop volgende 25 jaar specialiseerde zij zich in het toeristisch beleid. Zij vervulde diverse functies van leidinggevende en coördinerende aard. Bij alles wat zij doet, werkt zij vanuit de essentie van de situatie.

Haar werkwijze kenmerkt zich door een combinatie van scherpe visie en een warme, enthousiasmerende stijl. Om gemeenten te ondersteunen in het benoemen van hun eigen, unieke kwaliteiten ontwierp zij in 2006 het Kernwaardencarrousel.

Tevens maakt zij, in samenwerking met Oebele Gjaltema van Bureau Verbeelder, gebruik van de Interpretation methode. Verder organiseert zij regelmatig trainingen en workshops voor beleidsadviseurs en ondernemers in de toeristische sector.

Margaret Ann McDonald twittert via #TNRAdvies, ‘inspiratie vanuit kernwaarden’. TNR Advies maakt deel uit van een netwerkorganisatie.

Margaret Ann McDonald

Lees meer >

MargaretAnn.jpg