Duurzaam toerisme

Het ontwikkelen van samenhangend beleid is één van de voorwaarden voor duurzame toeristische ontwikkeling. Vaak wordt bij duurzame ontwikkeling gedacht aan beperking van energieverbruik en het gebruik van streekproducten. Duurzame toeristische ontwikkeling is echter gebaseerd op een samenhangende visie, die verschillende onderdelen kent die met elkaar in evenwicht zijn.

Criteria die van toepassing zijn op duurzame toeristische ontwikkeling zijn :


1. Draagt deze ontwikkeling bij aan het voortbestaan van onze aarde, hulpbronnen, grondstoffen en natuur?
2. Stimuleert deze ontwikkeling de inbreng van de bewoners en bezoekers; respecteert de ontwikkeling de lokale cultuur in het gebied?
3. Draagt de ontwikkeling bij aan de beleving van de essentie van het gebied?
4. Zijn bovengenoemde belangen in evenwicht?
5. Is deze ontwikkeling langdurig economisch rendabel?

Verschillende onderwerpen zijn voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme van belang:


1. Beleid en management
Werk met partners samen vanuit de essentie van het gebied (link naar Interpretation).
2. Mobiliteit
Zorg dat locaties goed met openbaar vervoer bereikbaar zijn en stimuleer energie zuinige mobiliteit.
3. Verblijf
Scan de accommodatie volgens de Green Key richtlijnen. Zie www.greenkey.nl.
Restaurants kunnen hun duurzaamheidsinspanningen kenbaar maken via de speciale tab bij www.iens.nl.
4. Ervaring en beleving
Verbind de ervaring en beleving met de essentie van het gebied. Zodoende wordt een uniek en authentiek aanbod gecreëerd.
5. Mens en maatschappelijke betrokkenheid
Menselijke aspecten, bijvoorbeeld de eigen(wijs-)heid van ondernemers of de collectieve kwaliteiten van bewoners, worden zelden betrokken bij toeristische ontwikkeling. Terwijl hier de sleutel ligt voor unieke ervaringen.
6. Onderwijs en scholing
Blijvende scholing van management en medewerkers is belangrijk voor duurzame ontwikkeling.
7. Financiën en organisatie
Gezonde exploitaties zijn een basisvoorwaarde voor de balans tussen de driehoek people-planet-profit.

WaalWeelde

lees verder >

Voor de provincie Gelderland voerde TNR Advies een verkennend onderzoek uit naar de stand van zaken van duurzaam toerisme.

Voor meer informatie over de (beleids)ontwikkeling op het gebied van duurzaam toerisme.