Indonesiƫ: Gunung Merapi, Java

De vraagstelling: De eruptie van de vulkaan Merapi zorgde voor enorme toeristenstromen. Welke kansen biedt dit toeristisch gezien voor de regio en hoe pakken we het aan?

Een natuurramp kan enerzijds veel menselijk en economisch leed met zich mee brengen. Anderzijds biedt dit enorme kansen zoals bijvoorbeeld voor de toerisme sector. Met dit dilemma zat het district van Sleman. In overleg met lokale organisaties is een plan van aanpak opgesteld dat de regio in staat stelt om het economisch rendement van het toerisme te verhogen. De tien meest effectieve korte en middellange termijn projecten zijn hiervoor geselecteerd en op hoofdlijnen uitgewerkt.