Karelië, Noordwest Rusland

De vraagstelling: agro toerisme is in Rusland steeds meer in trek. Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om dit in Noordwest Rusland van de grond te krijgen?

Voor een actieve ondernemersgroep brachten we het proces in kaart om te komen tot een inhoudelijk verantwoord agro toeristisch dorp.

Vanuit de kernwaarden van de regio, die zich vanwege de Finse invloeden, duidelijk onderscheiden van de omliggende Russische regio’s, is het concept neergezet voor de ontwikkeling van het agro toerisme. Voor de actieve vakantieganger worden seizoensgebonden activiteiten aangeboden. Het feit dat de lokale traditie van de zaterdagmiddagsauna, inclusief berkentakken behandeling, toeristisch aantrekkelijk zou kunnen zijn, werd eerst met ongeloof ontvangen en daarna geïntegreerd in de conceptontwikkeling!