Strategieplan en toetsingskader Euregio Rijn Waal, in samenwerking met Leisure Result

Het Euregio gebied Rijn Waal streeft er naar om de ontwikkeling van het toerisme verder te stimuleren. Hiertoe wil de regio investeren in veelbelovende projecten. Om deze projecten te kunnen beoordelen, is een strategische visie en een toetsingskader noodzakelijk.

De hele regio werd in deze visie meegenomen: zowel het Duitse gebied als de regio aan de Nederlandse zijde van de rivieren.

De visie en het toetsingskader geeft gedurende vier jaar sturing aan de toeristische ontwikkeling in dit Euregiogebied. TNR voerde in dit proces de gesprekken met de Duitse sleutelfiguren.