Wat is interpretation?

Interpretation is de kunst om mensen het bijzondere van hun omgeving  te laten begrijpen en beleven en zodat zij met daar een speciale band mee opbouwen.

De Interpretation-analyse ontsluiert het wezen van het gebied en vertaalt dit in ervaringen voor gasten. Interpretation vormt een unieke en solide basis voor het ontwerpen en plannen van zowel de toeristische infrastructuur als voor het betrekken van ondernemers en overheid bij het toeristisch ontwikkelingsproces.

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer mensen de essentie van het gebied begrijpen, ze het gebied gaan waarderen, waardoor ze langer blijven, meer geld uitgeven en het verhaal uitdragen naar anderen. Daarom is het belangrijk te weten wat het bijzondere en onderscheidende is en dat de consument dit alleen op deze specifieke locatie kan beleven.

Een sterk toeristisch product komt op logische wijze voort uit dit gebied en voldoet aan de verwachtingen van de consument. Hiervoor is een goede vermarkting van essentieel belang. Het gebiedsprofiel moet op heldere aan aantrekkelijke wijze worden gecommuniceerd.

Hoe nauwer de ervaringen van de consument en de communicatie van een gebied verbonden zijn met het unieke, met de essentie, des te sterker is de marketing.

Alleen door de positionering te verbinden aan de essentie van het gebied, is er sprake van authenticiteit. De partners in de toeristische ontwikkeling zullen zich er in herkennen hetgeen de samenwerking bevordert, waardoor synergie ontstaat. De consumenten zullen het toeristisch product als authentiek en uniek ervaren.

De Interpretation methode is hiervoor speciaal ontwikkeld en wordt in Amerika, Engeland en Australië als universitaire studie aangeboden en wereldwijd toegepast.

  • De zeven logische stappen

    De zeven logische stappen

    Zeven logische stappen vormen de Interpretation methode. De essentie vormt zowel het vertrekpunt als het middelpunt van de toeristische ontwikkeling. In drie fasen wordt het vertaald in het toeristisch concept,… lees verder >

Waddenland van Overvloed

Lees verder >

Waddenland van Overvloed is een project dat door Oebele Gjaltema en Margaret Ann McDonald is uitgevoerd in Noordwest Friesland.

De interpretation analyse leverde een samenhangend en gefundeerd concept op, dat door organisaties en ondernemers in het gebied gedragen wordt.

Bestuurlijk is besloten minimaal zeven jaar vanuit dit concept te werken aan de ontwikkeling van het toerisme in deze mooie regio.