Onderzoek en advies

Oriënterende onderzoeken kunnen de basis vormen voor goede strategische visies. Voor een succesvol project is een gedegen kennis van de natuurlijke, culturele en menselijk omgeving van groot belang. Inzicht in de wensen van de consument vormen een andere belangrijke pijler. Voor verschillende regionale en provinciale opdrachtgevers voert TNR onderzoeken uit.

 • De Identiteit van het Land van Cuijk

  De Identiteit van het Land van Cuijk

  De gemeentelijek samenwerking, de ontwikkelingen in de toeristische marketing, de verandering in de informatievoorziening door de mogelijkheden van het internet en de wens om een nieuwe toeristische ontwikkeling in gang… lees verder >
 • Verkennend onderzoek WaalWeelde en Duurzaam toerisme

  Verkennend onderzoek WaalWeelde en Duurzaam toerisme

  De vraagstelling: Verken de mogelijkheden en instrumenten waarover de provincie beschikt om duurzaam toerisme binnen WaalWeelde te bevorderen en formuleer hiervoor handzame toetsingscriteria. Sinds 2006 wordt via de integrale gebiedsontwikkeling… lees verder >
 • Waddenland van Overvloed

  Waddenland van Overvloed

  Waddenland van Overvloed is een project dat door Oebele Gjaltema en Margaret Ann McDonald is uitgevoerd in Noordwest Friesland. De interpretation analyse leverde een samenhangend en gefundeerd concept op, dat… lees verder >
 • Van Streekproduct naar Veel Luwe

  Van Streekproduct naar Veel Luwe

  De vraagstelling: Hoe kan een Veluwse Producten lijn het toeristisch imago van de Veluwe versterken? Veluwe 2010 omvatte een tiental projecten die het economisch rendement van het toerisme op de… lees verder >
 • Veluwe Beleving Buiten

  Veluwe Beleving Buiten

  De vraagstelling: Hoe kan de Veluwe beleving voor een breder publiek toegankelijk zijn, uitgaande van landschap, natuur en (cultuur)historie? Uit het onderzoek blijkt dat 50 professionele en 500 vrijwillige gidsen… lees verder >
 • Beleid-scan

  Beleid-scan

  Doen we de juiste dingen? Doen we de dingen goed? Na een periode van vier jaar wordt het tijd voor nieuw beleid. Soms is het noodzakelijk het beleid helemaal te… lees verder >
 • Zintuiglijke beleving in Overijssel

  Zintuiglijke beleving in Overijssel

  De vraagstelling: Hoe kan zintuiglijke beleving de toeristische regioprofilering in Overijssel versterken? In opdracht van de provincie Overijssel is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de toeristische regio’s in… lees verder >

Nieuwsbrief


Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes.