Essentieel en effectief: de Beleid-scan

Doen we de juiste dingen? Doen we de dingen goed?

Na een periode van vier jaar wordt het tijd voor nieuw beleid. Soms is het noodzakelijk het beleid helemaal te herzien. Soms is een kleine bijstelling voldoende. Om duidelijk te maken wat nodig is, biedt TNR Advies de Beleid-scan aan. Uw bestaan beleid wordt volgens een vaste procedure op systematische wijze doorgelicht op efficiëncy en effectiviteit. 

De voordelen van de Beleid-scan zijn:

  • snelheid: binnen 2 tot 4 weken ligt het eindresultaat op tafel
  • duidelijkheid: is nieuw beleid noodzakelijk of kunnen zo verder gaan? 
  • inzicht: halen we de gestelde doelstellingen?
  • onafhankelijk: professionele uitvoering.

Ter indicatie: de Beleid-scan voor een gemiddeld beleidsdocument bedraagt tussen de € 4.000 en € 6.000,00 exclusief BTW.

Op verzoek kan de Beleid-scan uitgebreid worden. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever bestaan diverse mogelijkheden:

  • gesprekken met belanghebbende partijen
  • analyse van aanvullende informatie
  • aanbevelingen voor toekomstige ontwikkelingen
  • werkbijeenkomsten over toekomst scenario's.

Meer weten? Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek: 06 246 798 74