De identiteit van het Land van Cuijk

De gemeentelijek samenwerking, de ontwikkelingen in de toeristische marketing, de verandering in de informatievoorziening door de mogelijkheden van het internet en de wens om een nieuwe toeristische ontwikkeling in gang te zetten, zorgden er samen voor, dat er in het Land van Cuijk tijd was voor een drastische verandering. 

TNR Advies werd gevraagd om samen met belanghebbenden uit de regio de identiteit van het Land van Cuijk te bepalen. Deze identiteit dient als vertrekpunt voor alle toeristische ontwikkelingen. Hier kunt u het rapport De identiteit van het Land van Cuijk raadplegen. 

Ook is er een filmpje over het groetersnetwerk dat in het Land van Cuijk ontwikkeld is.