Veluwe Beleving Buiten

De vraagstelling: Hoe kan de Veluwe beleving voor een breder publiek toegankelijk zijn, uitgaande van landschap, natuur en (cultuur)historie?

Uit het onderzoek blijkt dat 50 professionele en 500 vrijwillige gidsen rondleidingen organiseren op de Veluwe. In totaal vinden jaarlijks 20 miljoen wandelactiviteiten plaats op de Veluwe. Op basis van de analyse van huidige gebruikers en potentiele doelgroepen is een concept ontwikkeld om bewoners en bezoekers de mogelijkheid te bieden de Veluwe intensiever te beleven. 

Opdrachtgever: de provincie Gelderland