Verkennend onderzoek WaalWeelde en Duurzaam toerisme

De vraagstelling: Verken de mogelijkheden en instrumenten waarover de provincie beschikt om duurzaam toerisme binnen WaalWeelde te bevorderen en formuleer hiervoor handzame toetsingscriteria.

Sinds 2006 wordt via de integrale gebiedsontwikkeling gewerkt aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de rivier de Waal: WaalWeelde. Samen met bewoners, bedrijven, bestuurders en beambten wordt de Waal duurzaam mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterk gemaakt.

Het proces is ingegeven vanuit de noodzaak dat de Waal in de toekomst meer water moet afvoeren als gevolg van de klimaatverandering. De integrale aanpak omvat acht doelstellingen: meer ruimtelijke kwaliteit, meer ruimte voor water, meer natuur, meer economische bedrijvigheid, passende woningen, meer recreatie en toerisme, meer zichtbare cultuurhistorie en meer aandacht voor energie en klimaat. De verschillende ruimteclaims worden goed op elkaar afgestemd, om zodoende de beperkte ruimte optimaal te benutten.

Voor meer informatie zie: www.WaalWeelde.nl
Opdrachtgever: de provincie Gelderland

Klik hier om het rapport te downloaden.