Waddenland van Overvloed

Waddenland van Overvloed is een project dat door Oebele Gjaltema en Margaret Ann McDonald is uitgevoerd in Noordwest Friesland. De interpretation analyse leverde een samenhangend en gefundeerd concept op, dat door organisaties en ondernemers in het gebied gedragen wordt. Bestuurlijk is besloten minimaal zeven jaar vanuit dit concept te werken aan de ontwikkeling van het toerisme in deze mooie regio. 

Als kernboodschap is geformuleerd, Rijk en weids Waddenland, gecultiveerd door mensenhand. In het concept zit ook de interpretation matrix, die de bezoekerservaring op verschillende belevingsniveaus uitsplitst. Van hier uit kunnen werkelijk betekenisvolle ervaringen worden vormgegeven en zo ontstaat een duurzaam toeristisch aanbod. Dit aanbod is daarmee specifiek voor deze regio. 

De zes bezoekersfasen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt.Het visiedocument sluit af met een plan van aanpak dat de vertaling van de visie naar de dagelijkse praktijk maakt.  

Waddenland van Overvloed kunt u hier downloaden.