Zintuiglijke beleving in Overijssel

De vraagstelling: Hoe kan zintuiglijke beleving de toeristische regioprofilering in Overijssel versterken?

In opdracht van de provincie Overijssel is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de toeristische regio’s in Overijssel onderscheidend in de markt te zetten op basis van zintuiglijke beleving. Het onderzoek concludeerde onder andere dat de overeenkomsten tussen meerdere toeristische regio’s groter waren dan de verschillen. Tevens bevat het onderzoek aanbevelingen over de verdere productontwikkeling uitgaande van de zintuiglijke beleving door de consument.

Opdrachtgever: de provincie Overijssel
 

"Dit rapport geeft ons een solide onderliggende en beleidsmatige basis, waar we ook na een aantal jaren nog veel aan hebben. Enkele thema's uit dit rapport hebben ook weer een plek gekregen in onze nieuwe beleidsnota (2012-2015) o.a. in thema puur.  Dat zegt volgens mij genoeg. Ook zijn twee Regionale Bureaus voor Toerisme aan het kijken of het thema "Saksen" ook verder uitgewerkt kan worden op basis van zintuiglijke beleving. Een mooi resultaat volgens mij!"

Jolanda Vrolijk, Adviseur Provincie Overijssel, Eenheid Economie en Cultuur