Gemeente Almelo: vertaling van Kadernota naar Actieplan recreatie en toerisme

De Kadernota Recreatie en Toerisme Almelo noemt 55 ontwikkelingsopties verdeeld over 9 segmenten en 15 investeringsaandachtsvelden op basis van 4 sporen. Verder omvatte een amendement nog eens 10 uitgangspunten. Al met al veel punten die (gedeeltelijk) binnen de aandacht van het werkveld recreatie en toerisme vallen. Sommige van deze sterk variërende ideeën en projecten waren reeds in gang gezet, terwijl anderen nog van start moesten gaan.

TNR Advies vertaalde het geheel in een concreet, smart geformuleerd Actieplan met investeringsbedragen. De aangedragen prioritering kon door de gemeenteraad op eenvoudige wijze naar eigen inzichten worden ingevuld.