Gemeente Berkelland: evenementenbeleid

De gemeente Berkelland gaf aan de potentie van evenementen in de gemeente beter te willen benutten. Hiertoe stelde TNR Advies de Strategische evenementenvisie gemeente Berkelland op waarin zowel de potenties als ook de randvoorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling in beeld gebracht zijn, rekening houdend met de lokale kwaliteiten.

Het tien stappenplan geeft een praktische handleiding om tot concrete uitvoering te komen.