Gemeente Lelystad: toeristisch regime en zondag openstelling

De gemeente Lelystad verzocht TNR Advies te onderzoeken of het toeristisch regime in het kader van de Winkeltijdenwet in Lelystad gehanteerd kan worden. Aanvullend is gekeken hoe andere steden het toeristisch regime toepassen, welke kosten aan de zondagsopenstelling verbonden zijn en of vastgoedeigenaren huurder zullen verplichten om op zondag open te gaan.

De analyse van het toeristisch product van de gemeente Lelystad leidde tot de conclusie, dat er sprake is van een autonome stroom bezoekers, uitgaande van de één miljoen recreanten die de stad jaarlijks bezoeken. Dit aantal is exclusief de bezoekers van Batavia Stad. De drie grootste sectoren zijn: de watersporters, de musea (Aviodrome, Bataviawerf en Nieuwland) en de openluchtrecreatie met de Oostvaardersplassen en het Natuurpark Lelystad.

Interviews onder de ondernemers toonden aan dat er in delen van de stad voldoende draagvlak is voor het openstellen van het winkelgebied op zondagen.