Gemeente Nieuwkoop: toeristische visie

De gemeente Nieuwkoop vormt een rustige oase binnen het Groene Hart, waarbij de Nieuwkoopse Plassen enerzijds een bijzondere flora en fauna te bieden hebben en anderzijds een grote aantrekkingskracht hebben op de recreant uit de omgeving. Bij dit proces zijn groepen bestuurders en ambtenaren, burgers en ondernemers via interactieve tekensessies betrokken bij de totstandkoming van het streefbeeld.
 

Twee parallelle ontwikkelingen

Het concept is gebaseerd op de ontwikkeling van de Langeraarse Plassen als centrum voor in watersport geïnteresseerde recreant. Hierdoor neemt de druk op het kwetsbare natuurgebied af. Voor de werkelijke liefhebber blijft het bijzondere natuurgebied behouden en toegankelijk. Een handzame planning faseert de projecten en doelstellingen in de tijd.

"Tourism inspired by nature"

Jan van Berkum, beleidsmedewerker toerisme, recreatie en economische zaken gemeente Nieuwkoop