Gemeente Winterswijk: beleidsplan vrijetijdseconomie

Het nationaal Landschap Winterswijk vormt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het toerisme in Winterswijk. In de visie werden vijf verschillende landschappen onderscheiden, variërend van de beleving van het groene landschap, overnachten in dit landschap, het centrum van het landschap, het culturele landschap en activiteiten in relatie tot het landschap.

Voor elk landschap is uitgewerkt welke partners actief zijn en welke groeipotentie aanwezig is. Praktische uitwerkingsprojecten zijn in de vijf landschappen gegroepeerd en daarmee inhoudelijk met elkaar verbonden.