Beleidsadviseurs in Drenthe via het Recreatieschap Drenthe

In nauwe samenwerking met het BBT ontwikkelde TNR Trainingen een serie workshops voor de beleidsadviseurs in het werkgebied. Naast inhoudelijke kennis was ook de verbinding tussen de deelnemers een belangrijk aandachtspunt.

Voor de beleidsadviseurs recreatie en toerisme in de provincie Drenthe organiseerde TNR Trainingen een serie van workshops. Vooraanstaande sprekers inspireerden de deelnemers op toeristisch interessante locaties. Praktische werkvormen zorgden voor een vertaling van de theorie naar de dagelijkse praktijk.